Energietoeslag

Voor de energietoeslag 2022 kwamen huishoudens in aanmerking met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. De eenmalige toeslag werd uitgekeerd door gemeenten en bedroeg in beginsel 1 300 euro per adres. In sommige gemeenten werd de inkomensgrens nog iets hoger gelegd en/of werd maximaal 500 euro extra van de energietoeslag 2023 boven op de toeslag voor 2022 uitgekeerd. Per gemeente is in ieder geval rekening gehouden met de toegepaste inkomensgrens ten opzichte van het sociaal minimum, eventuele toepassing van een vermogensgrens, afwijkende toeslagbedragen en een afwijkende leeftijdsgrens.

De energietoeslag is niet rechtstreeks waargenomen op basis van brondata, maar is geschat. De energietoeslag is toegerekend aan alle huishoudens die daar recht op hadden. Dat kan een overschatting betekenen, omdat niet alle rechthebbenden de toeslag hebben aangevraagd. Bijstandsontvangers hoefden zelf geen aanvraag voor energietoeslag te doen, ze kregen die automatisch van hun gemeente.