Hulpmiddel voor zien

Percentage personen van 4 jaar of ouder met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: 'draagt u/uw kind wel eens een bril' of 'ja' op de vraag: 'draagt u/ uw kind wel eens contactlenzen?' of 'ja' op de vraag: 'Gebruikt u/uw kind (nog) een ander hulpmiddel voor zien of lezen?'
Voor kinderen jonger dan 12 jaar worden deze vragen beantwoord door de ouder/verzorger.