Wetsartikelen

In dit nieuwsbericht komen de volgende wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht (WvSr) ter sprake:

- Artikel 287 Wetboek van Strafrecht - doodslag
- Artikel 288 Wetboek van Strafrecht – doodslag (gekwalificeerd)
- Artikel 289 Wetboek van Strafrecht - moord
- Artikel 45 Wetboek van Strafrecht - poging
- Artikel 47 Wetboek van Strafrecht - medeplegen
- Artikel 48 Wetboek van Strafrecht - medeplichtig