Uitstroom naar pensioen

Werknemers die zijn uitgestroomd uit zorg en welzijn en geen loon ontvangen uit een werknemersbaan; geen bijstands-, arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheidsuitkering ontvangen; geen belastingaangifte hebben gedaan als zelfstandige over het getoonde kalenderjaar en pensioen ontvangen.