Uitstroom

Werknemers die gedurende de voorgaande 12 maanden zijn gestopt met werken als werknemer in zorg en welzijn. Het wisselen van baan binnen de bedrijfstak zorg en welzijn wordt niet meegeteld bij uitstroom.

De uitstroom wordt ieder kwartaal vastgesteld over de voorgaande periode van 12 maanden. Kwartaalcijfers binnen een kalenderjaar kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Het jaarcijfer is het cijfer van het vierde kwartaal van een jaar.