Instroom

Personen die gedurende de voorgaande 12 maanden als werknemer zijn gaan werken in zorg en welzijn. Het wisselen van baan binnen de bedrijfstak zorg en welzijn wordt niet meegeteld bij instroom.

De instroom wordt ieder kwartaal vastgesteld over de voorgaande periode van 12 maanden. Kwartaalcijfers binnen een kalenderjaar kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Het jaarcijfer is het cijfer van het vierde kwartaal van een jaar.