Industriële grootverbruikers

Dit betreft de industrie aangesloten op het hoofdtransportnet van aardgas.