Vte’s aan betaald werk

Het aantal voltijdequivalenten (vte’s) aan betaald werk is hier berekend als het product van het aantal werkenden (van 15 tot 75 jaar) en de gemiddelde arbeidsduur per week gedeeld door 40 uur.