Nettoarbeidsparticipatie

Het deel van de bevolking met betaald werk.