Jaarcijfers vanaf 1969

De jaarcijfers vanaf 1969 hebben betrekking op werkenden van 15 tot 75 jaar. Vanwege wijzigingen in de gegevensverzameling vanaf 2021 zijn de aantallen werkenden voor de periode 2003-2020 herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Deze herberekening is niet uitgevoerd op de uitkomsten voor de periode 1969-2002. De cijfers over deze periode zijn wel volgens dezelfde definitie van de werkzame beroepsbevolking berekend, namelijk het verrichten van betaalde werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.