75-plussers

Omdat er geen cijfers zijn over werkzame 75-plussers vóór 2013, zijn deze voor de vergelijkbaarheid buiten beschouwing gelaten in de cijfers vanaf 2013. In het tweede kwartaal van 2023 waren er 39 duizend 75-plussers met betaald werk. Als deze worden meegeteld bij de werkenden (en afgetrokken van het aantal niet-werkenden), stijgt het aantal werkenden per 100 niet-werkenden van 120 naar 121. In de cijfers over niet-werkenden zijn in dit bericht ook personen in instellingen meegeteld.