Werkplezier

In de AZW werknemersenquête wordt naar meerdere aspecten van werkplezier gevraagd. Voor deze publicatie gaat het om drie van deze aspecten, namelijk hoe tevreden men over het algemeen is met het werk, of men het werk inhoudelijk leuk vindt en of men enthousiast is over het werk zijn aspecten van werkplezier.