Cliëntgebonden functie

In de Werknemersenquête (WNE) wordt informatie verzameld over het beroep van werknemers in de sector zorg en welzijn. Per beroep wordt aangegeven of het een wel of niet cliëntgebonden functie betreft. Dit is vastgesteld in de technische commissie van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Een functie is cliëntgebonden als men werkzaam is in de directe zorg, ondersteuning of begeleiding van patiënten/cliënten/kinderen.

Zie: Beroepenlijst Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.