Totaal verdrinkingen

Dit zijn alle verdrinkingen, dus de accidentele verdrinkingen, verdrinkingen door zelfdoding, verdrinking door vervoersongevallen en overige verdrinkingen bij elkaar opgeteld.

Deze cijfers hebben betrekking op overledenen in Nederland met verdrinking als letselcode T75.1 (ICD-10), ongeacht de onderliggende doodsoorzaak. Op deze manier worden naast accidentele verdrinking (W65-W74) ook zelfdoding door verdrinking opgenomen (X60-X84), vervoersongevallen (V01-V99) en een resterende groep met verschillende oorzaken (A00-Y99). Tot de restgroep van verdrinking behoren onder andere: verdronken door moord of doodslag; personen van wie niet bekend is of zij per ongeluk of opzettelijk zijn verdronken en personen die meer dan 30 dagen na het verdrinkingsongeluk zijn overleden.

Voor niet-ingezetenen die in Nederland zijn verdronken, zijn de uit de dossiers bij de arrondissementsparketten geselecteerde gegevensbestanden toegevoegd.