Trekker

Een trekker is een motorvoertuig voor het wegverkeer, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen voor het trekken van andere wegvoertuigen zonder eigen krachtbron (hoofdzakelijk opleggers). Landbouwtrekkers en bestelauto’s (gewicht 3 500 kg of minder) vallen hier niet onder.