Emissieloze voertuigen

Emissieloze voertuigen zijn voertuigen die geen schadelijke uitstoot (met name CO2, NOx en fijnstof) hebben tijdens het rijden. Uitstoot vanwege bandenslijtage, remmen of door het wegdek (fijnstof) valt hier niet onder. Hieronder vallen volledig elektrisch aangedreven voertuigen (FEV), hybride elektrische voertuigen met elektriciteit als hoofdbrandstof en waterstof als nevenbrandstof (WHEV) en waterstofvoertuigen. Waterstofvoertuigen stoten waterdamp uit tijdens het rijden. De productie van de brandstof kan wel uitstoot tot gevolg hebben.