Inkomen uit werk

Dit is het bruto-inkomen uit arbeid en uit eigen onderneming.

Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen), bonussen, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook loon in natura, zoals de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever, is hiertoe gerekend. Inkomen uit eigen onderneming is de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en ondernemingsvermogen.