Zelfstandig ondernemers

Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk. Tot de doelpopulatie van de ZEA behoren zowel zelfstandig ondernemers zonder als met personeel. In 2021 telde Nederland 1,3 miljoen zelfstandig ondernemers, van wie 1,1 miljoen geen personeel in dienst heeft. Dit artikel gaat alleen over zelfstandig ondernemers zonder personeel. Het betreft hier alle personen met inkomen als zelfstandig ondernemer, ongeacht of dat het hoofd- of neveninkomen is. Andere zelfstandigen, zoals directeuren grootaandeelhouders (267 duizend) en personen met overige inkomsten (474 duizend) maken geen deel uit van de doelpopulatie van de ZEA.