Waarde onroerende zaken

Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Objecten worden op 1 januari getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De gegevens over de gemiddelde WOZ-waarde 2023 zijn berekend op basis van de vulling van de Landelijk Voorziening WOZ van begin mei 2023. 

Voor de gemiddelde WOZ-waarde van woningen is de woningdefinitie uit de BAG gebruikt. Voor meer informatie hierover zie de Korte onderzoeksbeschrijving: Gemiddelde WOZ-waarde van woningen.