Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Caribisch Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten voor 35 uur of meer per week.