Richtlijn tijdelijke bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen. De RTB geeft ook de mogelijkheid om te werken.

De richtlijn gold tot 4 maart 2023 en is nu met een jaar verlengd. Dit betekent dat de RTB in beginsel afloopt op 4 maart 2024. Op voorstel van de Commissie, kan de Raad in de toekomst besluiten de richtlijn nog een keer met een jaar te verlengen. De tijdelijke bescherming eindigt wanneer de maximale duur is verstreken of eerder, indien de Raad vaststelt dat een veilige terugkeer naar Oekraïne mogelijk is.

Europese Commissie verlengt Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl