Gezinsmigrant

Gezinsmigratie bestaat uit gezinshereniging en gezinsvorming.
Onder gezinshereniging wordt de vestiging in Nederland verstaan van personen uit gezinnen die al vóór de immigratie bestonden, waarbij één of meer gezinsleden bij gezinsleden gaan wonen die eerder naar Nederland zijn gekomen.
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om:

  • huwelijks(partners);
  • minderjarige kinderen (niet gehuwd;
  • geen geregistreerd partner);
  • ouders die bij hun kinderen gaan wonen.

Gezinshereniging volgt vaak op arbeidsmigratie of asielmigratie.
Gezinsvorming betreft de vestiging in Nederland van personen die hier komen om te trouwen, een partnerschap af te sluiten, of te gaan samenwonen met een al in Nederland wonende partner, met wie betrokkene nooit eerder heeft samengewoond.