Hernieuwbare energie

In dit nieuwsbericht wordt weinig gezegd over de groeiende bijdrage van hernieuwbare energie. De ontwikkeling in de hernieuwbare energie was recent al beschreven in dit nieuwsbericht: Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent. Overigens was dit berekend op basis van het bruto eindverbruik van energie zoals afgesproken in Europees verband. In dit nieuwsbericht is het primaire energieverbruik beschreven, het centrale verbruiksbegrip in de Energiebalans. Zo berekend was het aandeel hernieuwbare energie 14 procent. Het aandeel hernieuwbaar in termen van primair energieverbruik verschilt licht van het aandeel berekend op basis van bruto eindverbruik. Meer uitleg over de methoden voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energie is te vinden in de publicatie Hernieuwbare Energie in Nederland 2021 (paragraaf 2.6).