Arbeidsmigranten

Het CBS ontvangt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) informatie over het migratiemotief van personen die na 1999 met een nationaliteit van een niet-EU/EFTA-land naar Nederland kwamen. Dit artikel heeft daarom uitsluitend betrekking op personen die na 1999 geïmmigreerd zijn.

Vanaf 2014 is naast het migratiemotief ook de regeling op basis waarvan arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA een vergunning kregen bekend. De cijfers over verblijfsregelingen hebben daarom uitsluitend betrekking op personen die na 2014 geïmmigreerd zijn.