Totaal verdiende inkomen

Het totaal verdiende inkomen is een afgeleide van het bruto binnenlands product (bbp). Via de inkomensbenadering wordt het bbp berekend als de som van alle inkomens. Voor de berekening van de aiq worden meerdere van deze inkomensstromen van het bbp afgehaald. Wat over blijft zijn de beloning van werknemers, het gemengd inkomen en de operationele winst van bedrijven. Deze vormen het totaal verdiende inkomen van Nederland.