Operationele winst van bedrijven

Ook wel het netto-exploitatieoverschot, is de vergoeding voor de inzet van kapitaal door bedrijven. Het verschil met het bruto exploitatieoverschot zijn de afschrijvingen. Dit zijn waardeverminderingen van kapitaalgoederen: geproduceerde activa die een jaar of langer in het productieproces meegaan, zoals gebouwen en computers, maar ook bijvoorbeeld software. 

Voor het berekenen van de aiq wordt gebruikgemaakt van het netto exploitatieoverschot omdat deze een beter beeld geeft van de inkomsten waaruit kan worden geïnvesteerd of gespaard. Op deze manier wordt immers rekening gehouden met de waardevermindering van kapitaalgoederen en de vervangingsinvesteringen die nodig zijn om de productiecapaciteit op peil te houden.