Kapitaalgoederenvoorraad

De kapitaalgoederenvoorraad meet de totale waarde van vaste activa in de economie die meer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.