Acute en niet acute opnamen

Onder acute opnamen worden gerekend de klinische opnamen die niet uitgesteld kunnen worden (binnen 24 uur opname noodzakelijk) en de langdurige observaties (dit is ook niet geplande zorg).
Niet-acute opnamen betreft de niet-acute klinische opnamen en de dagopnamen (betreft geplande zorg).