Programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

De figuur “Ziekteverzuim werknemers zorg en welzijn, naar branches” is gemaakt op basis van de brontabel Ziekteverzuimpercentage: AZW branches (24015NED). Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en is gebaseerd op een samentelling van 10 afzonderlijke branches die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven. Het totaal van de sector Zorg en Welzijn (breed) is gelijk aan het totaal van de bedrijfstak “Gezondheids- en welzijnszorg”.