Obesitas

Jongeren met ernstig overgewicht (obesitas) worden ook meegeteld in de groep jongeren met overgewicht. Voor volwassenen geldt een BMI van 30 of hoger als ernstig overgewicht (obesitas).