Vertrouwen

Vertrouwen in andere mensen
Aandeel personen van 15 jaar of ouder dat de meeste mensen over het algemeen te vertrouwen vindt.
Vertrouwen in organisaties
Aandeel personen van 15 jaar of ouder dat ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen heeft in diverse organisaties en hun functioneren: kerken, rechters, politie, leger, gezondheidszorg, pers, ambtenaren, politici, gemeenteraad, Tweede Kamer, Europese Unie, banken en grote bedrijven.