Gestandaardiseerde sterftecijfers

Het aantal overledenen naar doodsoorzakengroepen per 100 duizend inwoners. Om jaren te kunnen vergelijken wordt gestandaardiseerd door cijfers uit het ene jaar om te rekenen naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. In dit artikel is de leeftijdsopbouw van de bevolking van 2022 als standaard gebruikt.

In de figuur zijn de sterftecijfers aan groepen doodsoorzaken uit de jaren 2015–2022 jaar voor jaar omgerekend, zodat ieder jaar uit deze reeks het (virtuele) cijfer bevat: alsof in het betreffende jaar de leeftijdsopbouw dezelfde is als in 2022. Door te standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd, zodat de cijfers beter vergelijkbaar zijn en een reële toe- of afname zichtbaar wordt.