Financiële holding

Deze groep omvat:
- beheren van aandelen van BV's, NV's en/of buitenlandse rechtspersonen waarvan een meerderheidsdeelneming in het bezit is;
- interne 'banken' binnen concernverband, BV's waar de geldstroom wordt geregeld;
- administratiekantoren van aandelen, al dan niet tegen uitgave van certificaten, van eenheden binnen het eigen concern;
- beherende vennoten van commanditaire vennootschappen;
- kredietverlening aan in het buitenland zetelende concerndelen.