Opbrengst per hectare

De opbrengst per hectare wordt bepaald door de bruto-opbrengst te delen door het geoogste oppervlak