Discriminatiegronden

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld op uw werk?
(U kunt meerdere antwoorden kiezen)
1. Nee
2. Ja, vanwege mijn geslacht
3. Ja, vanwege mijn afkomst, huidskleur of nationaliteit
4. Ja, vanwege mijn godsdienst of levensovertuiging
5. Ja, vanwege mijn seksuele geaardheid/voorkeur
6. Ja, vanwege mijn leeftijd
7. Ja, vanwege mijn langdurige ziekte, aandoening of handicap
8. Ja, vanwege mijn werktijden (voltijd- of deeltijdwerk) of mijn
contractvorm (tijdelijk of vast)
9. Ja, vanwege mijn politieke voorkeur
10. Ja, vanwege mijn zwangerschap
11. Ja, vanwege een andere reden