Binnenvaart vervoerde ruim 3 procent minder goederen in 2022

binnenvaart in Rotterdam
© CBS / Alrik Swagerman
Binnenvaartschepen vervoerden in 2022 ruim 345 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren. Dat is 3,4 procent minder dan in 2021. Het vervoer van kolen per binnenvaartschip nam in 2022 met 18,6 percent toe. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwe cijfers.

Het vervoerd gewicht van bulkgoederen nam in 2022 af met 2,3 procent. Vooral het vervoer van natte bulkgoederen, zoals aardolieproducten, nam af (met 3,3 procent). Het vervoerd gewicht van droge bulkgoederen, zoals ertsen en delfstoffen, nam met 1,7 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Het vervoerd gewicht van containers nam in 2022 het sterkst af. Dit was in 2022 9,7 procent lager dan in 2021.

Vervoerd gewicht binnenvaart
Soort vervoer2022 (mln ton)2021 (mln ton)
Droge bulk181,4184,5
Natte bulk118,5122,6
Container45,650,5

Aanvoer goederen neemt af

De aanvoer van goederen naar Nederland per binnenvaart is in 2022 gedaald tot 60,9 miljoen ton. Dit is 9,9 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de aanvoer van goederen in containers nam af, met 21,6 procent. Ook de aanvoer van metaalertsen en andere delfstoffen, alsmede cokes en geraffineerde aardolieproducten, nam af; respectievelijk met 9,5 procent en 11,5 procent. Het binnenlands vervoer en de doorvoer van goederen zijn het afgelopen jaar eveneens gedaald, met achtereenvolgens 3,1 procent en 7,6 procent. De afvoer van goederen naar het buitenland is in 2022 gestegen, met 1,6 procent.

Vervoerd gewicht binnenvaart, 2022
StroomVerandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Binnenlands vervoer-3,1
Aanvoer-9,9
Afvoer1,1
Doorvoer-7,3

Vervoer kolen neemt weer toe

Het vervoerd gewicht van kolen per binnenvaartschip nam tot en met 2020 af. Na een sterke groei in 2021 is het vervoerd gewicht van kolen in 2022 verder toegenomen (met 18,6 procent). Het vervoer van kolen per binnenvaart gaat vooral richting Duitsland: 83,0 procent van het totale kolenvervoer per binnenvaartschip in 2022 had als bestemming Duitsland. Het vervoer van metaalertsen en andere delfstoffen, qua gewicht het grootste aandeel in de binnenvaart, daalde in 2022 met 5,3 procent naar bijna 84 miljoen ton. Het vervoer van cokes en geraffineerde aardolieproducten nam af met 7,4 procent. Chemische producten werden juist meer vervoerd met de binnenvaart (2,4 procent).

Vervoerd gewicht binnenvaart
Goederensoort2022 (mln ton)2021 (mln ton)
Metaalertsen en andere delfstoffen83,888,5
Cokes en geraffineerde aardolieproducten62,467,4
Chemische producten en synthetische of kunstmatige vezels59,658,2
Containers45,350,2
Steenkool en bruinkool, ruwe aardolie en aardgas30,125,4

Meer vervoer van 40ft containers

Het vervoerd gewicht van goederen in containers door binnenvaart is in 2022 gedaald naar ruim 45 miljoen ton. Dit is 9,7 procent minder dan een jaar eerder. Het totaal aantal vervoerde TEU’s (de standaardmaat voor containers) daalde met slechts 4,4 procent. De lengte van een container wordt uitgedrukt in voet (ft). De meeste containers zijn 20ft of 40ft. Afgelopen jaar was het aandeel 40ft containers in de binnenvaart bijna 66 procent, dat is 4,3 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel van 40ft containers in de binnenvaart is de laatste 10 jaar sowieso gestegen. Waar in 2012 nog maar 53 procent van de totale vervoerde containers 40ft was, is dit in 2022 dus gestegen tot 66 procent. Ook het totaal vervoerd containergewicht en het aantal vervoerde TEU’s zijn de afgelopen 10 jaar toegenomen, respectievelijk met 18,0 procent en 9,2 procent.

Vervoer gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip neemt af

In 2022 werd er ruim 95 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen per binnenvaartschip vervoerd. Dit is 5,2 procent minder in vergelijking met een jaar eerder. Brandbare vloeistoffen, zoals benzine en diesel, zijn met een aandeel van 69,7 procent de meeste vervoerde gevaarlijke stoffen in de binnenvaart.

Vervoerd gevaarlijke stoffen binnenvaart, 2022
GoederensoortGewicht
Brandbare vloeistoffen66,4
Overige gevaarlijke stoffen21,1
Gassen3,3
Bijtende stoffen3,1

Vanaf 2023 gebruikt het CBS een aangepaste methode om tot de binnenvaartstatistiek te komen. Op Statline is de reeks volgens de nieuwe methode beschikbaar vanaf 2012.