Officiële raming

De gepubliceerde cijfers vormen de eerste jaarraming van het CBS voor de sector overheid over 2022. 

De gegevens over 2021 zijn in dit nieuwsbericht bijgesteld ten opzichte van eerdere publicaties. In de cijfers van dit nieuwsbericht is nieuwe informatie over de financiën van de Rijksoverheid en de socialezekerheidsfondsen verwerkt. De voornaamste wijzigingen zijn bij de uitgaven: de subsidies in het kader van de NOW en TVL (tezamen 2,6 miljard euro), de SDE-subsidies (-1,7 miljard euro) en zorguitgaven van Zorginstituut Nederland (-0,9 miljard euro). Aan de inkomstenkant zijn de belangrijkste bijstellingen: belastingen en wettelijke sociale premies als gevolg van de corona-uitstelregeling (1,6 miljard euro) en overdrachten van de EU, voornamelijk vanuit het coronaherstelfonds (0,8 miljard euro). Het overheidstekort over 2021 komt daardoor 2 miljard euro lager uit dan in eerdere publicaties. 

De gepubliceerde cijfers van het CBS zijn de officiële cijfers over het overheidssaldo en de overheidsschuld van Nederland. Zij worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de buitensporige-tekortenprocedure (BTP of 'Excessive Deficit Procedure', EDP). De rapportages vinden twee maal per jaar plaats, voor 1 april en voor 1 oktober. Het statistisch bureau van de Europese Unie, Eurostat, zal de tekorten en schulden van alle lidstaten, die moeten zijn ingediend voor 1 april 2023, verifiëren en de cijfers vervolgens op 21 april a.s. publiceren.