Stelpost

Een stelpost wordt opgenomen in een begroting voor kosten die nog niet goed bepaald kunnen worden. Er wordt toch een bedrag voor geraamd. In dit geval waren er forse onzekerheden met betrekking tot de loonkosten, omdat er tijdens het opstellen van de gemeentebegrotingen nog geen akkoord was voor de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.