Lasten en baten

Het betreft hier de totale lasten en baten exclusief de onttrekkingen en toevoegingen aan het eigen vermogen. Gemeenten baseren hun financiële verantwoording op het stelsel van lasten en baten. Lasten en baten zijn in veel gevallen hetzelfde als inkomsten en uitgaven, maar niet altijd. Zo wordt bij een investering in bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw of een bedrijfsauto niet de investering zelf, maar de afschrijving als last gezien. Ook een dotatie aan een voorziening wordt gezien als een last. Een voorziening is een “spaarpotje” om toekomstige verplichtingen of risico’s mee af te kunnen dekken.’ Bij de verkoop van bijvoorbeeld aandelen wordt niet de totale opbrengst, maar de boekwinst opgenomen als baat.

In dit artikel worden, vanwege de leesbaarheid, soms ook de woorden kosten en inkomsten gebruikt als het om baten en lasten gaat.