Gemeentefonds en rijksuitgaven

De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de hoogte van de uitgaven van het Rijk. De jaarlijkse toe- of afname die voortvloeit uit deze koppeling wordt het accres genoemd. Het gemeentefonds kan echter daarnaast ook worden verhoogd of verlaagd in verband met de overheveling van taken en/of budgetten, of in verband met de afschaffing van een gemeentelijke belasting.
Meer informatie over het vervallen van de koppeling tussen het gemeentefonds en de Rijksuitgaven is te lezen in de Miljoenennota.