Voldoende betaald voor werk

Dit is in de AZW-Werknemersenquête vastgesteld met de volgende stelling: ‘Ik krijg voldoende betaald voor het werk dat ik doe’. Het betreft hier het percentage werknemers dat heeft geantwoord met ‘helemaal mee eens’ of ‘mee eens’.