Mantelzorger

Aan de mensen die aangaven mantelzorg te krijgen werd gevraagd van wie ze momenteel deze zorg kregen. Hierbij kregen ze de volgende antwoordopties. De respondenten konden meerdere antwoorden kiezen:
1. Echtgenoot/echtgenote of partner
2. Kinderen, schoondochter of schoonzoon
3. Ouders of schoonouders
4. Overige familieleden
5. Buren, vrienden of kennissen
6. Iemand anders