Netto-elektriciteitsproductie

Netto-elektriciteitsproductie betreft de totale elektriciteitsproductie minus het (eigen) verbruik door elektriciteitproducerende installaties.