Fossiele energie

Energie afkomstig van natuurlijke bronnen, die niet meer worden aangevuld. Dit betreft energie uit aardgas, kolen, olieproducten en overige bronnen.