Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde is de waarde van geproduceerde goederen en diensten min de waarde van goederen en diensten die tijdens de productie verbruikt zijn. Voor dit nieuwsbericht is de toegevoegde waarde van de primaire landbouw (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en agrarische diensten) gebruikt. Activiteiten rond de landbouw zoals de verwerkende industrie van voedingsmiddelen, die vallen onder het zogenoemde agrocomplex, zijn hierin niet meegerekend.