Provinciefonds

Provincies krijgen geld van de Rijksoverheid uit het provinciefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Provincies bepalen zelf waar ze dit geld aan besteden. Provincies leggen daarover verantwoording af aan Provinciale Staten.