Wijzigingen in de wet- en regelgeving

Het geregistreerd partnerschap is een op het huwelijk lijkende relatie, vastgelegd bij de Burgerlijke Stand. Sinds de introductie op 1 januari 1998 zijn er diverse veranderingen in doorgevoerd. Bij de invoering was het juridisch ouderschap niet automatisch geregeld als er kinderen binnen de relatie werden geboren. Partners in paren van gelijk geslacht die niet de biologische moeder zijn, konden een kind niet erkennen. Het partnerschap was eenvoudiger te ontbinden dan een huwelijk: dit hoefde niet via de rechter te lopen. 

In 2009 werd de mogelijkheid afgeschaft om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Vanaf toen moest een ontbinding van een geregistreerd partnerschap ook via de rechter lopen als er minderjarige kinderen bij betrokken waren. Tussen 2001 en 2009 werden omzettingen gebruikt om snel en eenvoudig te kunnen scheiden. Deze zogenaamde flitsscheidingen zijn in dit bericht buiten beschouwingen gelaten.

Vanaf 2014 werd het juridisch ouderschap voor partners in een geregistreerd partnerschap op een vergelijkbare manier geregeld als voor partners in een huwelijk. Vaders werden automatisch juridische ouder als hun vrouwelijke partner een kind kreeg. Voor partners van paren van gelijk geslacht die niet de biologische moeder zijn werd het eveneens mogelijk om het kind te erkennen. Ook konden deze paren vanaf toen kinderen adopteren.