Wonen

Wonen betekent hier ingeschreven in de betreffende gemeente.