Stikstofuitscheiding

Stikstofuitscheiding is niet hetzelfde als stikstofuitstoot. Bij stikstofuitscheiding gaat het om de stikstof die het dier produceert ‘onder de staart’, zonder aftrek van gasvormige verliezen in de vorm van ammoniak en andere stikstofverbindingen die optreden tijdens de opslag van mest. Stikstofuitstoot is de gangbare term die gebruikt wordt voor stikstof die vervluchtigt, bijvoorbeeld in de vorm van ammoniak, uit opgeslagen mest, tijdens beweiding en tijdens het uitrijden van mest.