Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Bij een ziekteverzuim van 7,3 procent zijn dan 73 van de duizend te werken dagen verzuimd wegens ziekte.

Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.